Bauer, Sense, Getreide mähen, Getreidemaat, Holzschnitzarbeit

Holzschnitzarbeit, Relief: Bauer mit Sense schickt sich an, Getreide zu mähen – Farbbild